Numbers – Števila

[table ai=”‘0′”] Numbers,”Š”tevila
zero,nič
one,ena
two,dve
three,tri
four,”š”tiri
five,pet
six,”š”est
seven,sedem
eight,osem
nine,devet
ten,deset
eleven,enajst
twelve,dvanajst
thirteen,trinajst
fourteen,”š”tirinajst
fifteen,petnajst
sixteen,”š”estnajst
seventeen,sedemnajst
eighteen,osemnajst
nineteen,devetnajst
twenty,dvajset
twenty-one,enaindvajset
twenty-two,dvaindvajset
twenty-three,triindvajset
twenty-four,”š”tiriindvajset
twenty-five,petindvajset
twenty-six,”š”estindvajset
twenty-seven,sedemindvajset
twenty-eight,osemindvajset
twenty-nine, devetindvajset
thirty,trideset
[/table] Numbers - Števila
Image credits: Carola&Eleonora, Italy
.
.
[table th=”0″] 40,fourty,”š”tiridest
50,fifty,petdeset
60,sixty,”š”estdeset
70,seventy,sedemdeset
80,eighty,osemdeset
90,ninety,devetdeset
100,one hundred,sto
200,two hundred,dvesto
600,six hundred,”š”eststo
900,nine hundred,devetsto
1000,one thousand,tisoč
2.000,two thousand,dva tisoč
45.000,fourty-five thousand,petinštirideset tisoč
100.000,hundred thousand,sto tisoč
1.000.000,one million,milijon
1.000.000.000,one billion,bilijon
[/table]
Numbers

Numbers—RichardBowen (Flickr.com)

More about numbers – Več o številkah:

  • Number In mathematics the definition of number has been extended over the years to include such numbers as 0 negative number s rational.…
  • Numerology Some remarks on the purported or commonly perceived numerological significance of specific numbers may be found at their respective.…
  • Kako se piše 143800 z besedo? Trenutno veljavni pravopis (citiram sicer iz prve izdaje novih pravopisnih pravil Slovenski pravopis 1, Pravila, DZS Ljubljana 1990) v poglavju Pisanje skupaj ali narazen v odstavku 544 pravi naslednje:
    “1. Glavne števnike do 100 in stotice pišemo skupaj: enajst, petindvajset, sedeminsedemdeset; dvesto, devetnajststo. Druge glavne števnike pišemo narazen: sto enajst, dva tisoč, sedem miljonov, tristo tisoč sto (300.100), tristo en tisoč sto (301.100), devetnajststo šestindvajset.”
  • V Španiji najkrepkejša rast števila turistov v štirih letih Iz krize v V Španiji najkrepkejša rast števila turistov v štirih letih. 25.5. 2013 08 00 Svet. Madrid 25. maja STA Turizem ostaja eno glavnih gonil močno prizadetega španskega gospodarstva. Kot je ta teden sporočila španska vlada se je število.…
  • Števila do 20 podrobnosti o prispevku Učiteljska.net Primerno pri obravnavi števil do 20. Učenci naj zapišejo v okvir ustrezno število razrežejo uredijo in prilepijo v zvezek. Lahko pa to povečate in naredite aplikacije.…
  • Learn SlovenianDariaSlovenska StranProzaPoezijaNewsPlaces

 

About the author

Daria

Most of all Daria enjoys creating, designing, taking photos of, writing about and sharing all the beautiful, cheerful things and moments. She finds them everywhere she goes. And tons of fun people, too!

Click here to add a comment

Leave a comment: