Pesem Zvonke Bajc – PREDAJ SE ŽIVLJENJU


View more gifts at Zazzle.

***

PREDAJ SE ŽIVLJENJU
Spesnila Zvonka Bajc

Predaj se življenju,
naj te nosi po skrivnostnih poteh,
naj ti le radost, lepoto trosi,
na lica izvablja pristen smeh.

Odpri se življenju,
naj v tebi dozori tisoč dobrih misli,
pogledov iskrenih naj se rodi,
naj razsvetljujejo nam najbolj temne poti.

Življenje ubira res nerazumljive poti,
poišče svetlobo, četudi je videti ni.
Prižge veliki plamen upanja
kjer komaj ogenjček tli.

***

About the author

Daria

Most of all Daria enjoys creating, designing, taking photos of, writing about and sharing all the beautiful, cheerful things and moments. She finds them everywhere she goes. And tons of fun people, too!

Click here to add a comment

Leave a comment: