Results

Search Results for: Slovenia

Pesem o Predjamskem gradu

Predjama Castle, Slovenia / Predjamski grad, Slovenija

Predjamski grad Spesnila Zvonka Bajc v maju 2013 V votlini na živi skali – Predjamski grad stoji. Kot orla gnezdo na pečini – lovski grad preži, Roparski skrivališče – zadnje zatočišče. Ob samotni poslednji uri – življenje Erazmu nič več ne nudi. Čas se več ne trudi – varno njega ni ognjišče, Smrti zadnje je […]

Continue reading

Pesem o domači hiši

Naša hiša Spesnila Ivanka Križman v maju 2013 Leseno ograjo zraven hiše so delno pokrivale vrtnice rdeče, hiša sama stara je bila a vrt poln sadnega drevja. Skozi okno mi pogled objema Nanos, z vrta gledam belo mesto pod skrivnostnimi Javorniki, in glej tam v dalji se blešči Snežnik. Tu na vrtu uživam zlati mir, se predajam […]

Continue reading
June 1, 2013

Names of the Continents – Imena kontinentov

Butterfly Continent, by Daria Perse

The names of the continents are also spelled and pronounced a little bit different in Slovenian language than in English. Not as much difference as with most country names, though. Tudi imena kontinentov se pišejo in izgovarjajo v slovenskem jeziku nekoliko drugače kot v angleškem. Razlike pa niso tako velike kot pri imenih držav. . […]

Continue reading
May 31, 2013

Planets and such – Planeti in podobno

Rainbow Planets, by Daria Perse

Image credits: Jet Propulsion Laboratory – California Institute of Technology . . [table]English terms,Slovenski izrazi Sun,Sonce Mercury,Merkur Venus,Venera Earth,Zemlja Mars,Mars Jupiter,Jupiter Saturn,Saturn Uranus,Uran Neptune,Neptun Pluto,Pluton Universe,vesolje planet,planet our solar system,naše osončje space craft,vesoljska ladja rocket,raketa Martian,Marsovec astronaut,astronavt galaxy,galaksija Milky Way galaxy,galaksija Rimska cesta Milky Way,Mlečna cesta [/table] Earth is an ocean planet. Our home world’s […]

Continue reading
May 30, 2013

Numbers – Števila

Number, by Daria Perse

[table ai=”‘0′”] Numbers,”Š”tevila zero,nič one,ena two,dve three,tri four,”š”tiri five,pet six,”š”est seven,sedem eight,osem nine,devet ten,deset eleven,enajst twelve,dvanajst thirteen,trinajst fourteen,”š”tirinajst fifteen,petnajst sixteen,”š”estnajst seventeen,sedemnajst eighteen,osemnajst nineteen,devetnajst twenty,dvajset twenty-one,enaindvajset twenty-two,dvaindvajset twenty-three,triindvajset twenty-four,”š”tiriindvajset twenty-five,petindvajset twenty-six,”š”estindvajset twenty-seven,sedemindvajset twenty-eight,osemindvajset twenty-nine, devetindvajset thirty,trideset [/table] Image credits: Carola&Eleonora, Italy . . [table th=”0″] 40,fourty,”š”tiridest 50,fifty,petdeset 60,sixty,”š”estdeset 70,seventy,sedemdeset 80,eighty,osemdeset 90,ninety,devetdeset 100,one hundred,sto 200,two hundred,dvesto 600,six […]

Continue reading